Music As A Social Phenomenon – Theoretical Concepts And Empirical Inquiries (Miscellanea Special Issue vol. 20 n°2), Katarzyna M. Wyrzykowska, Krzysztof Stachura, Agata Rozalska

Wstęp

Katarzyna M. Wyrzykowska, Krzysztof Stachura, Agata Rozalska p. 7-10

PDF

Muzyka jako forma spójności wspólnot. Jak dzieło sztuki muzycznej charakteryzuje rzeczywistość społeczną

Maria Flis p. 13-22

PDF

Tonalność muzyczna jako narzędzie konsolidacji społecznej

Piotr Podlipniak p. 23–35

PDF

Socjologia muzyki a krytyczna analiza dyskursu

Barbara Jabłońska p. 36–55

PDF

Między katharsis a pathos. Terapeutyczne aspekty śpiewu

Małgorzata A. Szyszkowska p. 56–69

PDF

Ciała w dźwięku. Wydarzenie muzyczne w perspektywie somatoestetycznej

Konrad Sierzputowski p. 70–82

PDF

Społeczno-kulturowe praktyki produkcji, dystrybucji i słuchania soundscape’ów

Agata Stanisz p. 83–105

PDF

Koncerty promenadowe jako przykład demokratyzacji konsumpcji muzycznej

Bogumiła Mika p. 106–118

PDF

Wartość i krytyka dwudziestowiecznej moderny muzycznej. Wyimek z badań nad opiniami pracowników wybranych wrocławskich instytucji kultury

Ziemowit Socha p.119–138

PDF

Muzyczna dystynkcja Skalnego Podhala

Maria Małanicz-Przybylska p. 139–154

PDF

“Invisible management” – group cohesion in semi-professional music groups

Tobias Marx p. 155–172

PDF (English)

Entrepreneurial musicians in the digital age: The collective nature of music incubators

Luiza Bittencourt, Daniel Domingues p. 173–191

PDF (English)

Music, social structure and connection: Exploring and explaining core-periphery structure in a two-mode network of music festivals and artists in Turkey

Nick Crossley, Tugba Aydin Ozturk p. 192–210

PDF (English)

Gender issues in the music industry and popular music higher education: Exploring the experiences of young musicians

Helen Elizabeth Davies p. 211–227

PDF (English)


You may also like...